Joomla - Installatie procedure

Met deze tutorial overlopen we de basis stappen.

We installeren joomla in de submap 'blog'.
De installatiemap is in dit geval dus /blog
Het voorbeeld domein waarop we de installatie uitvoeren is: dr1.es
http://dr1.es/blog is gelinkt aan de map /domains/dr1.es/public_html/blog

Stap 1 - Voorbereiding

1. Ga via Files in DirectAdmin naar de public_html map
2. Maak een nieuwe submap blog aan waarin we joomla willen installeren

BVB: /domains/dr1.es/public_html/blog
Indien u joomla wenst te installeren in de hoofdmap, neemt u /domains/dr1.es/public_html


Stap 2 - Joomla downloaden en plaatsen

1. Download de laatste versie van Joomla via de website van joomla in zip formaat
2. Klik op Upload files to current directory

3. Klik op Browse en open het zip bestand met de laatste versie joomla
4. Klik op Upload files

5. Klik op Extract om de joomla installatie uit te pakken


5. Hernoem het bestand htaccess.txt naar .htaccess
6. Verwijder de Joomla zip file achteraf
Gelieve geen mappen of bestanden te CHMODDEN.
Onze PHP configuratie staat Joomla toe om zelfstandig installaties of updates uit te voeren zonder deze modificatie.

Stap 3 - MySQL Database aanmaken

1. Maak een nieuwe MySQL database aan voor Joomla
2. Ga naar MySQL Management om een nieuwe database aan te maken
Houd deze login gegevens bij.

Stap 4 - De installatiewizard

1. Surf nu naar de joomla website. VB: http://dr1.es/blog
2. Kies Nederlands en druk op Next

3. Kijk de instellingen na: Magic Quotes GPC mag eigenlijk in dit geval genegeerd worden, deze wordt niet meer ondersteund door de huidige PHP versie

Indien joomla hier toch een probleem van maakt, volg dan de volgende stap.
- Ga via Files in DirectAdmin naar de public_html/blog map waar joomla is geinstalleerd (in dit geval is dit /blog).
- Edit de file .htaccess (we hebben die daarstraks gerenamed)

- Voeg de lijn toe aan .htaccess helemaal onderaan: "php_flag magic_quotes_gpc off" - En klik op 'Save As'
4. Overloop de MySQL instellingen

5. Laat FTP uitgeschakeld! Onze PHP configuratie staat Joomla toe om zelfstandig installaties of updates uit te voeren zonder FTP

6. Gelieve voor de veiligheid een andere administrator gebruikersnaam te kiezen

7. Verwijder de installatiemap

Stap 5 - Log in als administrator

1. Het beheerpaneel kan u vinden via de submap /administrator. VB: http://dr1.es/blog/administrator
2. Indien u dit venster ziet vult u 'joomla' 'joomla' in als username en passwoord. Meer informatie hierover: http://futureweb.be/page/nieuws_secure_cms

3. U krijgt nu dit venster te zien. Vul hier uw joomla gebruikersnaam en wachtwoord op dat u eerder opgaf.

3. Ga naar Users en klik op User Manager.
4. Kies voor Options helemaal rechts op het scherm.

5. Zet User Registration op No.

Stap 6 - Een voorbeeld: installatie van een extentie

1. Extension manager - Plak de installatie url en klik op Install

2. De installatie wordt opgehaald en geïnstalleerd

© Futureweb BV 2007-2022 • alle prijzen exclusief BTW • Algemene Voorwaarden